Polityka prywatności - VIANELLI - sklep internetowy

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego www.vianelli.pl.

  1. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

    Polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego www.vianelli.pl Brak akceptacji przedstawionej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości składania zamówień i korzystania ze strony Sklepu. W rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.) administratorem danych osobowych Klientów jest Joanna Sabina Bołtruszko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VIANELLI Joanna Sabina Bołtruszko, ul. Konwaliowa 3/15, 15-675 Białystok. Sklep internetowy zbiera dane Klientów jedynie w celu realizacji złożonego zamówienia - wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz za zgodą klienta w celach marketingowych – newsletter (informacja o nowych produktach). Klient zapisując się na newsletter Sklepu www.vianelli.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu wycofując swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera, usunięcia swoich danych z bazy klientów lub dokonania zmian Klient powinien przesłać na adres e-mail sklep@vianelli.pl stosowne oświadczenie woli. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sklep oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne mające na celu ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza te dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

  2. Plugin Facebooka

    Strona sklepu zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio łączy z profilem naszej firmy na serwerze Facebook. Facebook może wówczas uzyskać informacje o odwiedzaniu strony Sklepu z adresu IP Klienta. Odwiedzając stronę Sklepu i będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Portal społecznościowy Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

  3. Pliki cookies

    Pliki cookies tzw. ciasteczka tworzone są na dysku komputera Klienta podczas odwiedzania witryny Sklepu. Są to niewielkie pliki tekstowe które służą zapamiętaniu preferowanego wyglądu strony ustawionego przez użytkowników, rozmiaru czcionki, wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu do koszyka lub dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Sklep nie gromadzi i w żaden sposób nie przetwarza zapisywanych na komputerze Klienta informacji w postaci plików cookies. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny, tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Klient ma możliwość wyłączenia zapisu wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje braku możliwości przeglądania stron Sklepu ale może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji. Sklep zastrzega możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników odwiedzających stronę Sklepu. Dane te mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych.