Nota prawna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma VIANELLI Joanna Sabina Bołtruszko z siedzibą w Białymstoku, ul. Płaska 4/1 tel. kontaktowy: +48 799 798 228 adres e-mail biuro@vianelli.com

 2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :

 • Dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celach marketingowych– newsletter (informacja o nowych produktach)

 • Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy zawartej z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy tj. sprzedaży towaru lub wykonania usług, obsługi dokumentacji związanej z umową tj. zamówieniami, dokumentami księgowymi, magazynowymi,

 • Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony osób i mienia, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,

 • Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

 • W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.

 • Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,

 • Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi,

 • W przypadku monitoringu wizyjnego – przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 1. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera, usunięcia swoich danych z bazy klientów lub dokonania zmian Klient powinien przesłać stosowne oświadczenie woli na adres e-mail sklep@vianelli.pl

 3. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

 7. W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej noty prawnej.Plugin Facebooka

 • Strona sklepu zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio łączy z profilem naszej firmy na serwerze Facebook. Facebook może wówczas uzyskać informacje o odwiedzaniu strony Sklepu z adresu IP Klienta. Odwiedzając stronę Sklepu i będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Portal społecznościowy Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/Pliki cookies

 • Pliki cookies tzw. ciasteczka tworzone są na dysku komputera Klienta podczas odwiedzania witryny Sklepu. Są to niewielkie pliki tekstowe które służą zapamiętaniu preferowanego wyglądu strony ustawionego przez użytkowników, rozmiaru czcionki, wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu do koszyka lub dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Sklep nie gromadzi i w żaden sposób nie przetwarza zapisywanych na komputerze Klienta informacji w postaci plików cookies. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny, tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Klient ma możliwość wyłączenia zapisu wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje braku możliwości przeglądania stron Sklepu ale może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji. Sklep zastrzega możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników odwiedzających stronę Sklepu. Dane te mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych.