Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient sklepu będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy Klient proszony jest o poprawne wypełnienie [FORMULARZA] odstąpienia od umowy i przesłania go dowolnym kanałem porozumienia się na odległość:

e-mail: sklep@vianelli.pl

formularz kontaktowy [KONTAKT]

adres korespondencyjny: VIANELLI Joanna Bołtruszko, ul. Płaska 4/1, 15-723 Białystok

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.